Hem

Om Öråkers Gård

Levande 1700-tals Herrgård med gamla anor nära Stockholm

 

 

30 minuter från Stockholm

På Öråkers Gård satsar vi på att behålla en levande gårdsnäring med odlingar, kor, hästar får och andra djur.

 

På helgerna är Ladan öppen med kafé, antikaffärer, loppis, keramikverkstad och mycket mer.

Ni är varmt välkomna på besök.

 

Öråker omnämns första gången redan 1364 i de medeltida skrifterna. I Vadstena klosters jordebok nämns att Öråker och elva andra gårdar hade detta år skänkts av riddren Anund Jonsson Lejonansikte till klostret efter en uttalad önskan av hans avlidna hustru. Gården tillhörde Vadstena kloster till Gustav Vasas reduktion på 1500-talet. Gården kom så småningom att ingå under Lennartsnäs Säteri som bildades 1647 av fältherren Lennart Torstensson som förlänats området genom sina insatser under Gustav II Adolfs härtåg i Tyskland.

 

Området har dock haft betydelse även innan dess. Tre stenrösen, några av de större i mälarområdet, vittnar om att området hade en roll redan under bronsåldern. Rester av medeltidsbyn Tuna och Asker finns även kvar att skåda.

 

Utmed vägen till Öråker passerar man bla ett fd dragontorp och Tingelsten, idag ett bostadshus byggd på en grund från 1600-talet. Byggnaden tros ha fungerat som häkte vid något tillfälle. På höjden bakom herrgården syns väderkvarnen, idag bostadshus, som togs ur drift på slutet av 1800-talet då vingarna blåste av under en storm. Ett vackert magasin, sannolikt uppfört under 1700-talet, flankerar huvudbyggnaden.

 

Om Ladan

 

Ladan är idag ett mycket populärt utflyktsmål. Här finns café med hembakat och dagsfärskt, keramikverkstad, antikaffär, secondhandkläder och flera mindre butiker samt EMbutiken med många produkter för hästar, trädgårdar, hem och hälsa inom områden Effektiva Microorganismer.

 

Ladan anordnar en rad spännande aktiviteter under helgerna. Några exempel är auktioner, loppis, julmarknader, vintagemarknad samt sport- och höstlovsaktiviteter för barn och ungdom.

 

Copyright Öråkers Gård 2017